Добре дошли!

 

 

 

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 20.12. 2016 година / вторник / от 17. 30 часа , в Конферентната зала на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора , ще се проведе събрание на родителите – представители от всеки клас, определени на родителската среща на паралелката.


Дневен ред на събранието:

1.     Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.   Избор на  членове и резервни членове, представители на родителите в          Обществен съвет към ПГСС – Нова Загора

Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. С отговорностите му можете да се запознаете като кликнете на линка. Бъдете активни ,защото заедно ще можем да прилагаме политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес.

Юлия Стефанова –директор на Професионална гимназия по селско стопанство

 

Избор на представители на родителите

в обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 18.11. 2016 година / петък/ от 17. 30 часа , в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора , ще се проведе родителска среща.

Тема : Избор на представители на родителите в обществен съвет.

Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. С отговорностите му можете да се запознаете като кликнете на линка. Бъдете активни, защото заедно ще можем да прилагаме политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес.

Юлия Стефанова –директор на Професионална гимназия по селско стопанство

 


 ПГСС с два спечелени проекта по програма "Еразъм+"

 

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора спечели проект № 2016-1-BG01-KA102-022982 на тема „Иновативни практики за качествено професионално образование“ по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ в гр. Брага, Португалия. Проектът е планиран като триседмична мобилност на обучаеми – 20 ученика от специалностите „Селски туризъм“, „Механизация на селското стопанство“ и „Лозаровинарство“ от 9 до 11 клас с цел повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците.

Заповед на директора за бенефициентите

 

През учебната 2016/2017 година ПГСС е участник и в проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието“, в гр. Брага Португалия в консорциум с Професионални гимназии от гр. Сандански и гр. Ямбол

Списък на одобрените за участие в проекта ученици

    

 

 

 

 


Обучение за правоспособност
категории:
В, Ткт, Твк, Твк-З

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен