Добре дошли!

                         
                                 
                                 

Седмица за доброта и толерантност

 

 

По повод Световния ден на доброто (13 ноември) и Деня на толерантността (16 ноември) ученици от ІХ А и ХІ А изготвиха и поставиха информационни табла. Осмите класове се запознаха с презентацията "Толерантност" и участваха в дискусия по темата. Беше проведена анкета. "Спортуваме и творим в деня за толерантност" беше мотото, под което се проведоха дейностите на 16 ноември.
Нека всяка седмица превърнем в Седмица за доброта и толерантност!

 

 

Професионална гимназия по селско стопанство

посреща 60 годишния си юбилей

с обновена информационна инфраструктура

Със средства на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ в ПГСС ще бъде изградена и пусната в експлоатация нова безжична мрежа (WiFi), достъпна за всички, намиращи се на територията на училището.
Гимназията спечели проект и по мярка 3.2 „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“. Със средствата от Националната програма ще бъдат закупени интерактивна дъска 82 инча, проектор, лаптоп и Софтуер Moza Book. Педагогическата колегия ще премине обучение за работа с технологичното оборудване.
Широкото използване на съвременните технологии ще ни позволи да откриваме нови форми за комуникация в класната стая и да творим педагогически иновации.

На тържество по повод Денят на народните будители, г-жа Юлия Стефанова - Директор,
удостои с грамота Росен Митев за активно участие в дейности,
издигащи престижа и авторитета на нашето училище.

   

 

Призови места за ученички от ПГСС в национален конкурс

 

На 26.06.2018 г. в Руския културно-информационен център – гр. София, се състоя тържественото награждаване на отличените ученици в националния конкурс „Зелената планета 2018”.

Десетокласнички от Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора заслужено се класираха на призовите места. Кристина Петрова спечели второ място с разработка на екологичен проект и трето място за написване на стихотворение на тема „Природата и съдбата на хората”. 

В раздел „Литературно творчество” взе участие и Станиела Танева, която се класира на трето място за написване на разказ, посветен на темата.

Кристина и Станиела бяха наградени с медали, грамоти и символични предметни награди.

 

 

Пореден успех на учениците от ПГСС 

От 22  до 24 март 2018 г. в гр. Садово за десета поредна година се проведе регионален етап на Националното състезание „Млад фермер“.

Ученици от ПГСС завоюваха престижното второ място в оспорвана надпревара с 20 отбора от селскостопанските гимназии в Южна България. Съгласно регламента, състезанието се проведе в 3 направления – Растениевъдство, Механизация на селското стопанство и Животновъдство. 

Величко Николаев Колев – от XII а клас бе нашият представител в двете състезателни дисциплини от направление Растениевъдство – Разпознаване на формировки при лозата и Разпознаване на семена. С отличното си представяне в двете задания Величко Колев завоюва второ място в направлението.

В модул Механизация на селското стопанство ПГСС се представляваше от Никола Георгиев Тодоров – ученик от XII а клас. В състезанието по майсторско управление на трактор той се нареди на второ място. Заедно с добрите резултати и в заданието – Електронен тест по безопасност на движението по пътищата за Ткт, в крайното класиране на направлението Никола Тодоров заслужено зае второ място.

Петко Христов Христов – X а клас се представи достойно в двете състезателни дисциплини на модул Животновъдство – Хигиена на млекодобива и Разпознаване на фуражи, което допринесе за класирането на отбора на второ място, непосредствено след домакините и участие на Националното състезание „Млад фермер“ от 26-28 април в Свилеград.

Във връзка с втората редовна изпитна сесия

с учениците от самостоятелна форма на обчение,

която ще се проведе от 12 март до 28 март 2018 година,

е нужно учениците да подадат заявления за явяване на изпит

през периода от 12 февруари до 20 февруари 2018 година.

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
На 16.01.2018г./вторник/ от 17:00 часа в конферентната зала на ПГСС ще се проведе заседание на обществения съвет при училището.
Дневен ред:
1.    Даване на становище по училищния план-прием за 2018/2019г.
2.    Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. на учебното заведение.
3.    Обсъждане на бюджет на ПГСС за 2018г.
 
Моля, да потвърдите участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието на телефон 0884145427.

            С уважение: Верка Стоянова - Председател на Обществения съвет при ПГСС – Нова Загора

Национална седмица на четенето в ПГСС гр. Нова Загора - 11-15.12.2017 г.

Иван Стоянов - медиатор

 

 

Европейска седмица на професионалните умения

От 20.11.2017 г. до 24.11.2017 г. в ПГСС - Нова Загора се провеждат серия от мероприятия, с които училището отбелязва Европейската седмица на професионалните умения. Зад идеята на инициативата стои разбирането, че качествените програми за Професионално обучение и образование са трамплин към една добра кариера и гарантират наличие на необходимите умения в един динамично променящ се пазар на труда. Основната цел е да бъдат подобрени образът и привлекателността на Професионалното обучение и образование, да се повиши информираността и да се представи по подходящ начин широката гама от възможности, които Професионалното обучение и образование предоставя.

 

23 ноември 2017 г. - Състезание на лозаровинари

23 ноември 2017 г. - Туристически маршрути

 

22 ноември 2017 г. - Кулинарна магия

 

21 ноември 2017 г. - Майсторско управление на трактор

 

20 ноември 2017 г. - "Разкажи своята история в снимки"

 

Първо национално състезание "Аграрни науки и екология"

Ученици от ПГСС участваха на 16 и 17 ноември 2017 г. в първото Национално състезание „Аграрни науки и екология" на Аграрния факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора.

Нашите отбори премериха сили със средношколци от 10 училища в страната по теоретични знания и практически умения в две направления - Растениевъдство и Аграрно инженерство.
В направление Растениевъдство се състезаваха трима ученици: Кристина Пламенова Петрова - Ха кл., Иван Стоянов Петков - Ха кл. и Иван Райков Иванов - ХІа кл.
Първо място в това направление завоюва Кристина Пламенова Петрова, която се представи блестящо на теоретичната и практическата част.
В направление Аграрно инженерство се състезаваха също трима ученици: Ивелин Георгиев Иванов от ХІа кл., Никола Георгиев Тодоров и Николай Стоянов Пеев от ХІІа кл.
Всички участници получиха грамоти за достойно представяне в състезанието.

Практически насоки за действията,
които учители и ученици трябва да предприемат
в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен