Добре дошли!

 

 

Съобщение

На 03.10.2017 г. (вторник) ще се проведе родителска среща.
За ваше удобство е възможно да ни посетите
от 14:30 часа или от 17:30 часа.


Практически насоки за действията,
които учители и ученици трябва да предприемат
в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 


Държавни  изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация в ПГСС

От 12 до 14 юни 2017 година в ПГСС гр. Нова Загора бяха проведени държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по практика на професията/специалността:

Всички ученици работиха с желание и показаха висок професионализъм.

 

Професия: Техник на селскостопанска техника

Специалност: Механизация на селското стопанство

Учениците от специалност „Механизация на селското стопанство“ три дни работиха по индивидуални задания и показаха много добри знания и умения по поддържането и ремонта на съвременна селскостопанска техника, която ПГСС закупи по проект на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Училището разполага с нови два култиватора – за окопни култури и за култури със слята повърхност, УНЛМ, обръщателен плуг и тракторна ремарке.


Професия: Техник в лозаровинарството

Специалност: Лозаровинарство

Учениците от специалност „Лозаровинарство“ през трите дни от държавния изпит по практика изпълняваха своите индивидуални задания в лозето на ПГСС и новата модерно оборудвана винарна изба. Те показаха високи професионални компетенции в областта на лозарството и винопроизводството.


Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност: Селски туризъм

Изпитът на учениците от специалност Селски туризъм протече в две части – теоретична и практическа. Теоретичната включваше разработка на тема засягаща основните въпроси  в областа на туризма. Практическата част включваше приготвяне на ястия по класическа рецепта.

Представяне на конкретна фолклорна област с нейните стилови особености, популярни танци, певци, песни, инструменти и народни носии.

Всеки ученик изготви и тематично-методична разработка на пешеходна обиколка в конкретен град в България и екскурзоводска беседа за посетените обекти.

 


По време на изпита бяха насърчавани добрите изяви на учениците и тяхната мотивация да продължат в бъдеще да упражняват изучаваната професия.

 

Празнично шествие - 24 май 2017

 

 

 

Последен учебен ден за випуск 2017

Нестандартно протече последният учебен ден на випуск 2017. 

В екокъта на училището се проведе тържество, което започна с изненада - сладък подарък от абитуриентите към техните учители. 

Поздравление към абитуриентите прочете Директорът на училището - г-жа Юлия Стефанова. Вълнуващи бяха думите на Габриела в обръщението й към учителите. Танцов поздрав отправиха младите приятели от НУ "Любен Каравелов". А Пресияна пя за всички и беше бурно аплодирана.

Абитуриентите се сбогуваха с училищното знаме и поднесоха своите почитания и цветя към своите учители.

 

 

 

 

Съвременна материално-техническа база в ПГСС –
гаранция за високо качество на професионалното образование

 

Модернизирането на материалната база за професионално образование на ПГСС, в партньорство с бизнеса е предпоставка за подобряване на съответствието на придобиване на професионални компетентности със съвременните изисквания на пазара на труда. Обогатяването на базата с участието на работодателите допринася за повишаване адаптивността на обучаемите, за бъдещата им социална и трудова реализация.

С реализирането на проект „Училище и работодатели – споделена отговорност по пътя на професионализма“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в Професионална гимназия по селско стопанство са създадени модерна, модулно обзаведена кухня, винарна, зали за дегустация на храни и вино, закупени селскостопански машини - тракторно ремарке, плуг, два култиватора и УНЛМ. Наши партньори по проекта бяха „Едоардо Миролио“ ЕООД с. Еленово, Кооперация „Меркурий-12“АД и ЗП „Мария Георгиева Иванова”.

Създаването на кухня и зала за дегустация на храни  ще повиши качеството на провеждане на учебни практики за професиите „Хлебар-сладкар“, „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и “Организатор на туристическа агентска дейност”, а обучаемите ще провеждат занятия в реални работни условия.

В създадената малка, добре оборудвана винарна изба със зала за дегустация учениците от специалност „Лозаровинарство“ прилагат на практика своите знания и умения за производството на вино. В изградената зала учениците ще преработват получената гроздова реколта от лозовия масив във вино, работейки в среда, близка до реалната.

Работата с новите машини - тракторно ремарке, обръщателен плуг, два култиватора и УНЛМ осигурява  качествено практическо обучение на учениците по учебна и производствена практика в реална работна среда в специалност „Механизация на селското стопанство“. Чрез закупените селскостопански машини училището осигурява „изпреварващо обучение”, за да задоволи в по-голяма степен потребностите на земеделските производители от района, чрез предоставянето на пазара на труда на обучени и квалифицирани кадри, за работа със съвременна земеделска техника.

 

 

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 20.12. 2016 година / вторник / от 17. 30 часа , в Конферентната зала на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора , ще се проведе събрание на родителите – представители от всеки клас, определени на родителската среща на паралелката.


Дневен ред на събранието:

1.     Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.   Избор на  членове и резервни членове, представители на родителите в          Обществен съвет към ПГСС – Нова Загора

Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. С отговорностите му можете да се запознаете като кликнете на линка. Бъдете активни ,защото заедно ще можем да прилагаме политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес.

Юлия Стефанова –директор на Професионална гимназия по селско стопанство

 

Избор на представители на родителите

в обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 18.11. 2016 година / петък/ от 17. 30 часа , в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора , ще се проведе родителска среща.

Тема : Избор на представители на родителите в обществен съвет.

Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. С отговорностите му можете да се запознаете като кликнете на линка. Бъдете активни, защото заедно ще можем да прилагаме политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес.

Юлия Стефанова –директор на Професионална гимназия по селско стопанство

 


 ПГСС с два спечелени проекта по програма "Еразъм+"

 

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора спечели проект № 2016-1-BG01-KA102-022982 на тема „Иновативни практики за качествено професионално образование“ по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ в гр. Брага, Португалия. Проектът е планиран като триседмична мобилност на обучаеми – 20 ученика от специалностите „Селски туризъм“, „Механизация на селското стопанство“ и „Лозаровинарство“ от 9 до 11 клас с цел повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците.

Заповед на директора за бенефициентите

 

През учебната 2016/2017 година ПГСС е участник и в проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието“, в гр. Брага Португалия в консорциум с Професионални гимназии от гр. Сандански и гр. Ямбол

Списък на одобрените за участие в проекта ученици

    

 

 

 

 

 


Обучение за правоспособност
категории:
В, Ткт, Твк, Твк-З

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен