Европейска седмица на професионалните умения - 20 ноември 2017 г.

2017-11-20

Започна Европейската седмица на професионалните умения в ПГСС Нова Загора (20.11.2017 – 24.11.2017) . Зад идеята на инициативата стои разбирането, че качествените програми за Професионално обучение и образование са трамплин към една добра кариера и гарантират наличие на необходимите умения в един динамично променящ се пазар на труда. Основната цел е да бъдат подобрени образът и привлекателността на Професионалното обучение и образование, да се повиши информираността и да се представи по подходящ начин широката гама от възможности, които Професионалното обучение и образование предоставя.

 

Като част от инициативата се състоя конкурсът „Разкажи своята история в снимки“

 

Цел на конкурса: Учениците, обучаващи се в ПГСС Нова Загора, да покажат какво означава за тях професионалното образование и да онагледят всекидневието на своя учебен процес.

 

Критерии за оценяване:

 

  1. Обосновка и връзка с темата на конкурса

  2. Оригиналност и творчески подход

  3. Стил и избор на гледна точка

  4. Визуално въздействие и естетика  

 

След обстоен анализ, комисията в състав: Цветанка Стефанова – председател, Генка Динева и Тихомир Желев – членове, отличиха следните екипи:

 

място - Мария Александрова и Величко Колев (XII A – специалност Селски туризъм)

 

II място – Дидо Митков и Петър Тодоров (XII Б – специалност Лозаровинарство)

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен