Иван Стоянов - медиатор

2017-12-07

На 7.12.2017г в Куклен театър гр. Сливен бяха връчени сертификатите на 49 обучени ученици-медиатори от Сливенска област. Честта да ги получат им бе оказана лично от проф. Татяна Дронзина – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и д-р Бисерка Михалева – началник РУО – Сливен. Иван Стоянов Петков от Xа клас на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нова Загора е поредния участник в обучителните семинари на проф. Дронзина. Така обучените ученици-медиатори в ПГСС вече са трима.

Представена бе и книгата на проф. Дронзина и д-р Михалева „Защо медиация?“, в която обстойно  са представени проблемите на училищната медиация и възможността за справянето с нея.

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен