Европейска седмица на професионалните умения - 24 ноември 2017 г.

2017-11-24

В последния ден от седмицата беше много горещо.

Дидо от ХІІ клас, Тончо и Росен от ХІ клас показаха своите знания да разпознават болести по лозата. Това беше теоретичната част от състезанието. 

В практическата част тримата състезатели демострираха умения да присаждат лозички.

Състезанието се проведе пред очите на техни съученици, които бях съпричастни с изявите на състезателите. Бурно аплодираха първенеца - Тончо и тайничко се надяваха през следващата година да са те на неговото място.

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен