Сладка изява

2019-04-19

По повод  60-годишния юбилей на нашето училищена 19 април 2019 година учениците от специалност "Производство на хляб, хлабни и сладкарски изделия" представиха кулинарна изложба, включваща вкусни изкушения, сътворени с много умения и любов. Така те показаха усвоените умения в часовете за професионална подготовка.

 

                   

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен