Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

2019-06-06

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

От 3 до 5 юни в ПГСС гр.Нова Загора се проведе Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация на следните специалности:

- Механизация на селското стопанство

- Лозаровинарство

- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

- Производител на селскостопанска продукция – самостоятелна форма на обучение.

 

 

Специалност - Механизация на селското стопанство
Учениците доказаха своите знания, умения и направиха ремонт на центробежен тороразпръсквач, съставиха агрегат за оран, извършиха техническо обслужване на трактор.

Учениците от специалност Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия приготвиха вкусни и апетитни милинки, кифлички и гевреци. 22 С усмивка на лице се меси тестото, 

Учениците от специалност Лозаровинарство – XIIБ клас – извършиха филизене на плододаващи лозя. А след това във учебната винарна извършиха купажиране на вина и измерване на алкохолното съдържание

Учениците от самостоятелна форма на обучение Производител на селскостопанска продукция окопаваха лавандула. заварявиха счупен лемеж, смениха крепежни елементи, извършиха техническо обслужване на култиватор

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен