„Училището и бизнесът - заедно за качествено професионално образование”

2019-09-17

„Училището и бизнесът - заедно за качествено професионално образование”

ПГСС  кандидатства и спечели проект по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул  „Модернизиране на системата на професионалното образование”.

 

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора стартира новата 2019/2020 учебна година с обновена материално-техническа база по спечелен проект – „Училището и бизнесът - заедно за качествено професионално образование”
Проектът включва модернизация на материално-техническата база, използвана в образователния процес по професионална подготовка на водачи категория Ткт, Твк и В. Възможност за провеждане на учебните и производствени практики от учениците в реална работна среда посредством сключените договори с партниращите по проекта фирми: ЗП ”Мария Георгиева Иванова”, ЕТ „Маца-7- Диньо Динев”, ЕТ „ Диян Танев- Агроплод”
  Реализацията на проекта позволява да се обучават ученици от следните специалности:
- „Автотранспортна техника”, професия „Монтьор на транспортна техника”;
- „Механизация на селското стопанство”, професия „Монтьор на селскостопанска техника”;
- „Лозаровинарство”, професия „Лозаровинар”
Обзавеждането на кабинет по теория с действащ макетен модул на лек автомобил и макети на отделни съставни агрегати и механизми ще позволи учениците да придобият нагледна представа за тяхното устройство,принцип на действие и взаимовръзка. Модулите и макетите, отразяващи съвременните тенденции в автомобилостроенето ще способстват за формиране на знания и компетентности у учениците, имащи пряко отношение към успешната им професионална реализация.
Модернизирането на материалната база за професионално образование на ПГСС, в партньорство и с бизнеса е предпоставка за подобряване на съответствието на придобиване на професионални компетентности със съвременните изисквания на пазара на труда. Обогатяването на базата  допринася за повишаване адаптивността на обучаемите, за бъдещата им социална и трудова реализация.

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен