Най-големият урок в света

2019-11-27

“Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем. Ако използваме нашите креативна сила и способности, то друго място няма да ни е необходимо. Ако се грижим за планетата си и един за друг, ние ще имаме всичко, от което се нуждаем“ - Сър Кен Робинсън

Ученици от XI А и XII А клас участваха в инициативата  на Министерство на образованието и науката в България като партньор на УНИЦЕФ за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие – „Най-големият урок на света“, за да научат основните проблеми, пред които са изправя човечеството днес и да поемат ангажимент към бъдещето на цялата планета.

Чрез  кратка презентация пред учениците бяха представени 17-те глобални цели за устойчиво развитие, стремящи се  към 3 изключителни постижения в следващите години, в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а именно: 

Да изкореним крайната бедност;   

Да се справим с неравенствата и несправедливостта;

Да се справим с климатичните промени.

Учениците изгледаха с интерес видеоанимация, в която се разказва за това какви проблеми имат хората на нашата планета, независимо от това в коя страна са родени или живеят. Учениците имаха за задача да търсят отговор на следните въпроси, докато гледат анимацията:

Кои са най-големите проблеми, които имат хората днес?

Кои са най-големите проблеми на хората, с които вие общувате?

Кои са най-големите проблеми на хората е селото/града/населеното място, в което живеете в момента? 

Кристина Петрова от XII А клас представи презентация на тема, свързана с цел № 13 – „Борба с климатичните промени“.

Всеки ученик сподели какъв ще е неговият принос към осъществяването на Глобалните цели за устойчиво развитие. 

След края на часа учениците познават основните проблеми, пред които е изправено човечеството; разпознават Глобалните цели за устойчиво развитие и могат да обяснят тяхната важност.

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен