Път към зрелостта

2020-06-26

 

Днес, 26.06., в ПГСС – Нова Загора по индивидуален график бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на Випуск 2020.

С мили думи г-жа Лиляна Стоянова, директор на ПГСС – Нова Загора, се обърна към всеки зрелостник, пожелавайки му успех, който да му носи увереност и свежи сили, да запази най-скъпите човешки ценности, предадени от неговите учители, като добродетел и безкористност, истина и свобода, достойнство, разум и благородство, да бъде постоянен, упорит и отговорен.

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен