Деня на Земята

2021-04-22

ПГСС отбеляза Деня на Земята с различни инициативи

На 22 април 2021 година в ПГСС  бе отбелязан Денят на Земята. Той премина с различни инициативи под мотото:
„Да дадем своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за да съхраним живота на планетата”.


Учениците от клуб „ Околна среда“, с ръководител г-жа Емилия Петрова, изготвиха презентация на тема „Земята е наш дом- да я пазим чиста ”. Акцент в нея бяха: основните замърсители на въздуха, почвата и водите; последиците от замърсяването на природата и как да променим начина си на живот, за да съхраним планетата Земя.  Представителите от клуба изготвиха и табло със защитените животински и растителни видове в България.
Учениците от клуб „Приложни изкуства“, с ръководител г-жа Тоня Димитрова, създадоха постер с рисунки на тема „Да опазим планетата чиста“, окопаха младите дръвчета в двора на училището и освежиха цветните алеи с нова растителност. Участниците в благородната инициатива очакват да дадат пример и на останалите гимназисти и дворът на гимназията да се превърне в „цветна градина".
Ученическият парламент се включи с  доброволческа акция за почистване  двора на гимназията и прилежащата към него пешеходна зона.


Възпитаниците на ПГСС отправят своя призив към всички:  
Да бъдем съзнателни  не само на този ден, но и през цялото време да се грижим за мястото,  в което живеем – Земята.
Защото тя е нашият дом!

Вижте още!

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен