YOUCooperATE

2021-09-10

ПГСС- гр. Нова Загора получи грамота за участие в проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“- YOUCooperATE, съфинансиран от Европейската комисия и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели. В него си партнират организации от пет страни – България, Румъния, Латвия, Унгария и Италия.

Целта на проекта е повишаване на знанията и осведомеността сред младежите с професионално селскостопанско образование и обучение относно кооперативния бизнес модел и значението на селскостопанските кооперации.

На 10.09.2021 г. в гр. София се проведе заключителен семинар, относно изпълнението на проект "Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование" – YOUCooperATE, в който ученици от ПГСС взеха активно участие.

По време на семинара се представи изпълнението на дейностите по проекта, извършените обучения, относно кооперативното движение в Европа и България, ценности и принципи на кооперативите, организационна структура и типове кооперативи. В края на обученията учениците групирани в три екипа изготвиха три типа бизнес планове за всеки един вид кооператив - кооператив, предоставящ услуги(екип съставен от ученици от ПГСС- гр. Нова Загора и от гимназиите на гр. Павликени и гр. Нова Загора); търговски кооператив (екип от ученици от гимназията в гр. Суворово) и маркетингов кооператив (екип от ученици от гимназията в гр. Попово).

Предстои бизнес плановете да бъдат представени от учениците на заключителен форум заедно със ученици от всички страни включени в проекта.

Ръководствата на всички училища стигнали до крайния етап на изпълнението на проекта, представиха добри практики, обмениха опит и мнения относно провеждането на подобен тип мероприятия.

 Желаем успех на учениците в представянето на изработените бизнес планове!

Още за събитеито

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен