Монтьор на селскостопанска техника

Специалност: Механизация на селското стопанство

Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Срок на обучение: 5 години

Селскостопанска техника? - Тя вече не е онова, което бе!

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Ще изучавате:

 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати.

Ще усвоите умения за:

 • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
 • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
 • работа с компютър и владеене на чужди езици.

Ще получите:

 • диплома за средно образование след завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен XII клас и успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС:

кат. „Ткт" след завършен ХI клас - обучението е безплатно;

кат. "Твк", "В" в XII клас - обучението е безплатно .

Ще се реализирате като:

 • монтьор на моторни превозни средства;
 • монтьор на трактори и селскостопански машини;
 • водач на лек автомобил;
 • водач на селскостопански машини;
 • тракторист;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

 

Селско стопанство - ние сме бъдещето!

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца