Автотранспортна техника

Професия: МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: Автотранспортна техника


срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас

 

Технически изправният автомобил - безопасност за всички на пътя!

Автомобилът отдавна вече не е лукс, а ежедневна необходимост. Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката. Той е предпочитан при превозване на хора и товари.  Динамиката на живота изисква от нас да бъдем водачи на МПС. За да е безопасно пътуването, автомобилите трябва да бъдат обслужвани, поддържани, ремонтирани.

Знания, умения и компетентности за диагностициране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобил ще придобиете чрез обучението си в специалността “Автотранспортна техника”.

 

Ще изучавате:

Двигатели с вътрешно горене;

Автотранспортна техника;

Електронни системи в автотранспортната техника;

Диагностика и ремонт.

 

Ще усвоите умения за:

диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на автотранспортната техника;

установяване на причините за повредите;

демонтаж, монтаж, центровки и ретушировки;

извършване на контрол  на дейностите по експлоатация, обслужване и ремонт на автотранспортната техника;

използване на приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини.

 

Ще получите:

диплома за средно образование след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни зрелостни изпити;

свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни изпити;

свидетелство за правоуправление на МПС кат. “В” (безплатно).

 

Ще се реализирате като специалист в:

автосервизи;

технически пунктове;

ремонтни работилници;

транспортни фирми.

 

Лукс, удобство, необходимост!


Бал за класиране:

за завършилите VІІ клас

Удвоения брой точки от НВО – Български език и литература и Математика
Оценките по Математика и Физика и астрономия от Свидетелството за основно образование


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца