Производство на хляб и хлебни изделия

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

Професия: Хлебар-сладкар

 

Срок на обучение: 5 години - прием след VІІ клас


Необходимост, удоволствие, изкушение!

Хлябът задължително присъства на всяка българска трапеза. На нея сред най-вкусните ястия е и майсторски приготвеният десерт. Традиционната кухня и съвременните изисквания за пълноценно и здравословно хранене могат успешно да се съчетаят и наложат чрез обучение в тази специалност.
Избери днес, бъди професионалист утре!

Ще изучавате:

 • Технология на специалността;
 • Суровини и материали за производство на хлебни и сладкарски изделия;
 • Технологично обзавеждане и проектиране;
 • Приложна декорация;
 • Естетика и дизайн.

Ще усвоите умения за:

 • анализиране и съхранение на основните и спомагателни суровини и материали;
 • технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството;
 • естетическо оформление на продуктите;
 • прилагане на здравословни норми за хранене.

Ще получите:

 • диплома за средно образование след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни изпити.

Ще се реализирате като:

 • главен сладкар;
 • работници по производство на хляб, сладкарски и тестени изделия;
 • машинен оператор, производство на хляб и хлебни изделия;
 • техник-технолог на хляб и хлебни изделия;
 • самостоятелен бизнес за производство на хляб и хлебни изделия.

Никой не е по-голям от хляба!

 

Бал за класиране:

Удвоения брой точки от НВО – Български език и литература и Математика
Оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от Свидетелството за основно образование

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца