Екоклуб "Бъдеще"

Какво е компостиране?

Това е процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и постоянна температура.

Домашното компостиране предлага възможност на домакинствата да оползотворяват голяма част от битовите си отпадъци / остатъци от храна и зелени градински отпадъци/.Почти 2/3 от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти / цветя, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, дървени вейки/, които се разграждат по естествен път.

 

Защо да компостираме?

Процесът на компостиране ни дава уникалния шанс сами да затворим природния цикъл на възобновяване.

1.     Всеки от нас генерира около 500кг отпадъци годишно; приблизително 30-40% от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат изхвърляни на сметището могат да бъдат компостирани и оползотворявани.

2.     Компостирането ни спестява закупуването на химични торове и пестициди.

3.     Задържа водата, овлажнява почвата и подобрява структурата й.

4.     Увеличава наличието на органичен материал и хранителни вещества в почвата и подобрява физико-химичните й стойности.

5.     Градинските отпадъци няма повече да загрозяват улиците, тъй като ще бъдат преработвани в дворовете ни.

6.     По този начин затваряме естествения цикъл на рециклиране и избягваме производството и употребата на други продукти.

7.     Компостирането е тясно свързано с градинарството и се оказва много ползотворно за тези, които се занимават с тази дейност.

Как да направим компост

При процеса на компостиране има три основни изисквания, които трябва да бъдат спазвани. Отпадъците трябва да се изхвърлят в правилни пропорции от зелени и кафяви материали; добрата вентилация и достатъчно водно съдържание са другите два важни фактора. Ако тези три условия са спазени, процесът следва да протече гладко и вие ще имате компост само след няколко месеца.

 

Какво можем да компостираме?

 

Отпадъците, които подлежат на компостиране се разделят на хранителни отпадъци, „зелени" отпадъци, съдържащи азот и „кафяви” отпадъци, съдържащи въглерод.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Зелени” – богати на азот

„Кафяви” – богати на въглерод

Хранителни отпадъци

Обелки от зеленчуци и плодове

Стайни и градински цветя

Прясно окосена трева

Утайки от кафе

Оборски тор

Пакетчета от чай

Свежо сено

Изсушена трева и слама

Сено

Слама

Дървесни стърготини

Вейки от клонки

Хляб

Макаронени изделия

Картонени опаковки

Черупки от яйца

Развалени плодове и зеленчуци

Обелки от моркови, банани, картофи, динени кори

Животински остатъци

Остатъци от реколтата

Дрожди

Развалено семе

Тютюневи изделия

Брашно/Талаш

 

За да се получи качествен компост е необходимо „зелените” и „кафявите” остатъци да се смесват в съотношение 1:4.

 

Технология на компостирането: 

1. Изберете сухо, равно място в градината, където ще компостирате

 

2. Отделете горния слой почва

 

3. Разкопайте и навлажнете мястото

 

4. Поставете слой 10-15 см от слама, стърготини, листа / отпадъци, съдържащи въглерод/

 

5. Добавете втори слой от 10-15 см от окосена трева, утайки от кафе, пакетчета чай, сено и др/ отпадъци, съдържащи азот/

 

6. Продължете да редувате пластовете, като разбърквате добре отпадъците с вила, за да осигурите достатъчно количество кислород и поливате периодично с вода./ купчината трябва да е влажна, но не много мокра/

 

       

  

Компост в ранна фаза                         Готов компост

 

Приложение на компоста

Компостът е безплатен заместител на различни продукти като торовете, подобрителите за почви или саксийни смеси.

Компостът обикновено се прилага в градината като:

- мулч или покривен слой;

- почвен подобрител за повишаване плодородието на почвата;

- компонент от саксийни смеси;

- рекултивиране на почви, замърсени с токсични вещества и тежки метали.

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца