Еразъм +

 

 

Проект 1 - Иновативни практики за качествено професионално образование 

 

                 Галерия


                 Представяне на дейностите

 

Проект 2 - Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието

 

 

ПГСС с два спечелени проекта по програма "Еразъм+"

 

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора спечели проект № 2016-1-BG01-KA102-022982 на тема „Иновативни практики за качествено професионално образование“ по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ в гр. Брага, Португалия. Проектът е планиран като триседмична мобилност на обучаеми – 20 ученика от специалностите „Селски туризъм“, „Механизация на селското стопанство“ и „Лозаровинарство“ от 9 до 11 клас с цел повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците.

 

Заповед на директора за бенефициентите

 

 

 

През учебната 2016/2017 година ПГСС е участник и в проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетенции в земеделието“, в гр. Брага Португалия в консорциум с Професионални гимназии от гр. Сандански и гр. Ямбол

 

Списък на одобрените за участие в проекта ученици


Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен