История

Професионална гимназия по селско стопанство е най-новозагорското учебно заведение.За него са мечтали новозагорци още преди 140 години. Него искат да създадат през 1906 г., а през 1934 г. желаят да превърнат местната реална гимназия в земеделско училище.

Мечтата на нашия град, да има училище, което да подготвя специалисти за селското стопанство - традиционен поминък за новозагорския край, се осъществява през 1958 година, когато със Заповед на Министерството на земеделието и горите са открити 37 селскостопански техникума в страната. Със същата заповед Втора гимназия в Нова Загора се трансформира в Селскостопански техникум. В началото са 22 учители и 120 курсисти - 80 полевъди и 40 животновъди, а училището се помещава в сградата на бившата градска община. Първият директор на техникума е Марин Маринов, под чието ръководство започва изграждането на материално техническата база на новооткритото училище.

През късната есен на 1958 година са отпуснати 200 декара за учебно-опитно стопанство по пътя за Стара Загора и в близост до него за двор на училищна сграда. Докато се построи новото училище, възпитаниците му се помещават в тогавашния пионерски дом, днешната данъчна служба, а по - късно заемат първия етаж на източното крило на гимназията. На 8 март 1965 година е направена първата копка за построяване новата сграда на техникума. В изграждането на учебния корпус вземат участие в летните бригади ученици от 3 курс, трудодни и парични помощи дават повечето от родителите. През 1965 година 6 май - Гергьовден се обява за празник на училището, традиционно честван години наред.

Новата сграда на ССТ е открита официално на 12 октомври 1966 година. Училището вече е доказало своята значимост и интересът към него нараства.Набират се курсисти от три окръга - Сливенски, Старозагорски, Ямболски, а през учебната 1971/72 година се записват и ученици от Бургаски окръг. Осъществява се прием и по нови специалности: поливно земеделие, тракторист - комбайнер, монтьор - тракторист и електромонтьор. За целите на обучението се правят редица подобрения в парка по механизация, изграден е и учебен полигон. Техникумът вече разполага с 764 декара обработваема земя, със специализирани учебни работилници. Започва изграждане на разширение на учебната сграда, което е открито на 26 януари 1976 година.

Дълги години се строи и обогатява материално-техническата база на училището, създават се подходящи условия за професионалното обучение на младите хора.

Вече повече от половин век ПГСС - Нова Загора създава научно подготвени специалисти, които успешно се реализират на пазара на труда не само в България, но и в страните от Европейския съюз. Безспорен е авторитетът на гимназията сред професионалните училища в региона и страната, авторитет, съграждан и издиган с усилията на поколения учители и ученици, свързали съдбата си с ПГСС. Голям е приносът на училището за развитието на родното земеделско стопанство и леката промишленост.

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца