Прием

За учебната 2018/2019 година в ПГСС - Нова Загора

ще се извършва прием на ученици по следните специалности:

 

Заповед

относно дейностите по приема на ученици

за учебната 2018/2019 година

 

 

Срок за подаване на документи:

 

 

за I класиране

20 - 26.06.2018 г.

 за II класиране 04 - 06.07.2018 г.
 за III класиране 20 - 24.07.2018 г.

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен