Прием

 

 

 

Прием 2021/2022 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учебната 2021/2022 година в ПГСС - Нова Загора

ще се извършва прием на ученици по следните специалности:

 

 

Заповед
относно дейностите по приема на ученици
за учебната 2021/2022 година

Заповед
относно дейностите по записването на ученици
за учебната 2021/2022 година

График
на дейностите по приема и записването на ученици
за учебната 2021/2022 година

 

Срок за подаване на документи:

 

 

за I класиране

05 - 07.07.2021 г.

 за II класиране до 16.07.2021 г.
 за III класиране 26 - 27.07.2021 г.

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен