Обяви за събиране на оферти

Обявление за обществена поръчка "Доставка на селскостопанска техника за нуждите на ПГСС - Нова Загора"

Образци и документи за участие

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка  „Доставка на нова селскостопанска техника за нуждите на ПГСС - Нова Загора“  е удължен до 17:00 часа на 01.09.2016г. за всички обособени позиции.
Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 02.09.2016 г. (петък) от 09:00 часа в гр. Нова Загора, ул. "Цар Освободител" № 67, канцеларията на ПГСС-Нова Загора.

Протокол за класираните оферти

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен