Организация на туризма и свободното време

Професия:ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Специалност:ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Срак на обучение 5 години, прием след VІІ клас

Гостоприемство, традиции, неповторими усещания!

Съвременният човек има нужда да отдъхне от забързания ритъм на напрегнатото ежедневие. Все по често почивката се обвързва с пътувания и провеждане на развлекателни събития. Пълноценното преживяване на желания отдих зависи от обслужването и качеството на предлаганите туристически услуги.

Тайните на успеха да създадете добро настроение ще се разкрият пред Вас чрез обучението в специалността „Организация на туризма и свободното време“!

Ще изучавате:

Интензивно чужди езици;

Екскурзоводство и анимация;

Туристически ресурси на България;

Организация на работата в ресторант и хотел;

Счетоводство и отчетност в туризма.

Ще усвоите умения за:

Добро владеене на чужди езици и работа с компютър;

Етично и отговорно поведение;

Прилагане на иновации в туризма;

Управление на туристическото обслужване;

Продажба на туристически продукти и услуги.

Ще получите:

диплома за средно образование след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни зрелостни изпити;

свидетелство за III степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни изпити;

свидетелство за правоуправление на МПС кат. “В” (на прафаранциална цена).

Ще се реализирате като:

Специалист в туристически агенции и туроператорски фирми;

Екскурзоводи и туристически аниматор;

Управител на хотел, мотел, къмпинг ресторант и др.;

Продавам на туристически пакет услуги.

Моя приказна страна ще те окрия за света!

Бал за класиране:

Удвоения брой точки от НВО –

Български език и литература

Математика


Оценките от Свидетелството за основно образование

География и икономика

История и цивилизации

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен