Самостоятелна форма на обучение

График за Юлска поправителна сесия

Графици за Първа поправителна сесия - месеци Април

Графици за Редовна изпитна сесия - месеци Януари и Март

Механизация на селското стопанство - VIII клас - Николай Щерев

Механизация на селското стопанство - IХ клас - Иван Вълев, Илиян Димитров

Механизация на селското стопанство - ХII клас - Ивелин Джабаров

 

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия -  IХ клас - Величка Велева

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия -  Х клас - Веселина Йоргова и Гита Емилова

 

Селски туризъм - Х клас - Донка Иванова

Селски туризъм - Х клас - Минка Атанасова

 

Лозаровинар - Ани Иванова - IХ клас и Живко СТанчев - Х клас

Техник в лозаровинарството - ХI клас - Атанас Славов, Красимир Дойчинов, Радомир Велев

 

Фермер - Галина Николова - ХI клас и ХII клас

Фермер - Станислав Кехайов - ХI клас

 

 

 

 

 

 

 

Указания за подготовка

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен