Самостоятелна форма на обучение

График за приравнителни изпити

с ученици от самостоятелна форма на обучение

 

 

График
за изпитите от редовните сесии
през януари и март

 

 

 

График поправителна сесия - април 2021

 

 

 

 

От 14 до 21 декември се приемат заявления за явяване на изпити през януарската сесия.

 

Втората сесия

за учениците
от самостоятелна форма на обучение

е от 8 до 23 март 2021 г.

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен