Превенция на пожари

Уважаеми ученици,


Предвид предстоящите летни месеци и повишаването на температурите, с цел превенция на пожари Регионална дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ започна информационно-разяснителните кампании „Спри горските пожари – научи как” и „Пази реколтата от пожар”.
Огнеборците припомнят, че в горещите летни месеци високите дневни температури създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари. Необходимо е стриктно да се спазват специфични противопожарни мерки за опазване на земеделските земи, посевите, горите и имуществото на гражданите.
Апелът ни е към всички вас е да спазвате правилата за пожарна безопасност в горските и земеделски земи, както и при възможност да се предприемат адекватни действия при вече възникнали пожари.
Приложение:
1. Утвърдена инструкция за намаляване риска от възникване на горски пожари
2. mvr.bg/gdpbzn
3. pojarna.com 

           

 


 

Вижте следната презентация.
Отнася се за горските пожари, причините за тях, предпазни мерки,
как да реагирате, ако сте в близост.

 

 


Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца