Ученически съвет

2021/2022 учебна година

 

План за дейността на ученическия съвет през учебната 2021/2022 година

 

Инициатива във връзка с деня на Земята

 

Лекция на тема "Наркозависимост"

 

 

 

2020-2021 учебна година

 

Правилник на Ученическия съвет при ПГСС – Нова Загора

План за дейността на Ученическия съвет през учебната 2020/2021 година

 

 

 

За инициативите на Ученическия съвет при ПГСС - натиснете тук

 

 

 

2019-2020 учебна година

Правилник на Ученическия съвет при ПГСС – Нова Загора

План за дейността на Ученическия съвет през учебната 2019/2020 година

ПГСС отбеляза „Деня на Розовата Фланелка”

 

 

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва Деня за борба с тормоза в училище, познат също и като „Ден на Розовата Фланелка” (Pink Shirt Day). 

Заместник-директорът на ПГСС и Председател на координационния съвет за справяне с тормоза в училище – г-жа Йовелина Тодорова, информира учениците за датата на провеждане на предстоящото събитие. 

На 26.02.2020г. представители на Ученическия съвет се включиха в отбелязването на този ден, разпространявайки сред учениците и учителите символични стикери, изобразяващи розови тениски с надпис „НЕ НА ТОРМОЗА, НО НЕ ЗА ДЕН!”. 

Следвайки девиза „Ние сме по-добре без тормоз”, Наталия Ангелова от IXa клас и Теодора Иванова от VIIIa клас , изразиха своята позиция срещу насилието в училище чрез създаване на плакати. 

Реализираната инициатива допринесе за информираността на учениците и осъзнаване негативите на насилието върху тийнейджърите.

 

 

Награди за изявени наши ученици

 

За поредна година Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Общинският ученически съвет отличиха най-изявените ученици за изминалата учебна година на състоялото се на 13.12.2019 г. Коледно тържество в Клуба на дейците на културата.


В категорията „Постижения в учебната дейност бе наградена Станиела Стоянова Стоянова от X а клас, а в категорията „Добротворчество и благотворителност – Станиела Славова Танева от XII а клас. Двете ученички получиха медали.


Специалната награда – грамота, статуетка и смарт часовник, бе присъдена на Кристина Пламенова Петрова от XII а клас в категорията „Инициативност и обществена ангажираност”.

 

 

„Животът е безценен!” – отбелязване международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (1-ви декември)

За поредна година в ПГСС бе отбелязан Световния ден за борба срещу СПИН (Синдром на придобитата имунна недостатъчност) под мотото „Животът е безценен!” . 
Ученици от Ученическия съвет изготвиха образователни табла и мултимедийни презентации, информиращи за проблема. Проведе се дискусия по темата. Младите хора бяха запознати с последните данни за заразените с болестта в световен и национален мащаб.
Борбата срещу СПИН се води вече повече от 30 години. Международен символ на анти-СПИН кампанията е червената панделка – израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединяваща усилията ни в общата борба срещу болестта. 

Животът е безценен! Не го проигравай!

ТОЛЕРАНТНОСТТА – КЛЮЧЪТ КЪМ ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

 

Да проявяваме разбиране и човечност към другите! Да не се боим от различията! Да предаваме доброто нататък! Това са част от призивите, които представителите на Ученическия съвет отправиха към всички ученици в дните, посветени на ДОБРОТО (13-ти ноември 2019) и ТОЛЕРАНТНОСТТА (16-ти ноември).
Девойки и младежи от VIII и IX клас изработиха табла и представиха презентация, посветена на темата. Проведоха се спортни мероприятия, акцентиращи върху насърчаване на толерантността в общуването, работата в екип и приятелството.
Ръководството на училището благодари на всички, които направиха дните по-добри и усмихнати.

 

 

 

 

 

2015/2016 учебна година

 Ученически съвет на ПГСС

 •  
  •  
   •  Габриела Георгиева, 11а - председател
   • Мария Александрова, 10а - заместник председател
   • Петко Петков, 11а - заместник председател

Областен конкурс: "Моя страна, моя България!"

Училищен конкурс: Коледна украса

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца