Ученически съвет

2015/2016 учебна година

 Ученически съвет на ПГСС

 •  
  •  
   •  Габриела Георгиева, 11а - председател
   • Мария Александрова, 10а - заместник председател
   • Петко Петков, 11а - заместник председател

Областен конкурс: "Моя страна, моя България!"

Училищен конкурс: Коледна украса

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен