Учители

инж. агр. Лиляна Стоянова

- Директор, учител по агрономически дисциплини

Цветанка Стефанова

- заместник-директор, административно-стопанска дейност, учител по зооинженерски дисциплини

Йовелина Тодорова

- заместник-директор, учебна дейност, учител по български език и литература, психолог

Силвия Желязкова

- български език и литература

Петя Кунчева

- български език и литература

Мария Митева - български език и литература

Елена Абова

- френски език

Дамян Колев

- английски език

Милица Герджикова - английски език, икономически дисциплини
Милена Томева

- учител по руски език

Пенка Пеева

- математика, информационни технологии

Иван Пеев - учител по математика
Галина Петрова - учител по математика и физика

Павлина Василева

- история и цивилизация, 

Катя Неделчева

- география и икономика, история

Ирена Петкова

- философски цикъл

Виктория Николова

- химия и опазване на околната среда, физика и астрономия

Ана Костова - биология и здравно образование
Младен Кинчев - биология и химия

Преслав Павлев

- физическо възпитание и спорт

Георги Стефанов - физическо възпитание и спорт

Радост Колева

- икономически дисциплини, професионално направление "Туризъм"

инж. техн. Радостин Минчев

- професионална подготовка по специалността "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"

инж. техн. Тодорка Златева

- професионална подготовка по специалността "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"

Милена Жеркова - професионална подготовка по специалностите "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" и "Организация на туризма и свободното време"

инж. техн. Илко Драгиев

- професионална подготовка по специалността "Лозаровинарство"

инж. агр. Тоня Димитрова - агрономически дисциплини

инж. агр. Емилия Петрова

- агрономически дисциплини

инж. Зара Герджикова - професионална подготовка по специалностите "Механизация на селското стопанство", "Лозаровинарство", "Автотранспортна техника"
инж. Живко Демирев - професионална подготовка по специалностите "Механизация на селското стопанство", "Лозаровинарство", "Автотранспортна техника"
Галин Костадинов - професионална подготовка по специалността "Автотранспортна техника"

Георги Халков

- учител по уч. практика за специалностите "Механизация на селското стопанство", "Лозаровинарство", "Автотранспортна техника", инструктор - категория "Ткт"

Еньо Енев - учител по уч. практика за специалностите "Механизация на селското стопанство" и "Лозаровинарство", "Автотранспортна техника", инструктор - категория "В"

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца