"Твоят час"

Документи

Приложение № 4

Приложение № 5

Анкета

Групи през 2017/2018 учебна година

За занимания по интереси:

Ръководител Наименование на групата
Виктория Венелинова Николова       Клуб Вселена 21
Дора Димитрова Михалева       Етноформация
Емилия Стоева Петрова       Млад еколог
Ирена Пенева Петкова       Морал, етика и гражданско образование
Катя Ганева Неделчева       Крепостите на България
Милица Петрова Герджикова       Вокална група
Павлина Василева Стоянова       Млади възрожденци
Радост Генчева Колева       Туристически обекти
Тихомир Иванов Желев       Колективни спортове
Тодорка Николова Златева       Готвенето е забавно

За преодоляване на обучителни затруднения:

Ръководител Наименование на групата
Виктория Венелинова Николова       Химия и опазване на околната среда
Катя Ганева Неделчева       География и икономика - Да учим лесно и интересно
Мария Христова Митева       Български език и литература_10
Мария Христова Митева       Български език и литература_8
Милица Петрова Герджикова       Английски език
Павлина Василева Стоянова       Пътуване в историята
Пенка Стоянова Пеева       Математиката интересна
Пенка Стоянова Пеева       Математиката лесна
Петя Иванова Кунчева       Български език и литература - Развитие
Петя Иванова Кунчева       Български език и литература - Прогрес
Саша Бонова Друмева       Успех в математиката

 

Групи през 2016/2017 учебна година

Ръководител     Наименование на групата     Вид на групата
Виктония Николова     "Екологичен свят"     занимания по интереси     към галерията на групата
Павлина Василева     "Млади възрожденци"     занимания по интереси     към галерията на групата
Петя Кунчева     Български език и литература     обучителни затруднения     към галерията на групата
Генка Динева     Български език и литература     обучителни затруднения     към галерията на групата
Станка Георгиева     Математиката интересна     обучителни затруднения     към галерията на групата
Пенка Пеева     Математиката лесна     обучителни затруднения     към галерията на групата
Емилия Петрова     Хоротека     занимания по интереси     към галерията на групата
Тодорка Златева     Кулнарни изкушения     занимания по интереси     към галерията на групата
Ирена Петкова     Общуване и медиация     занимания по интереси     към галерията на групата
инж. Желязко Желязков     Риболовът - спорт и хоби     занимания по интереси      
Стоян Шатов     Спорт и туризъм сред природата     занимания по интереси     към галерията на групата
Катя Неделчева     Туристически обекти в България     занимания по интереси      
Дора Михалева     Фолклорна формация     занимания по интереси      

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен