Училището привлекателно за младите хора

/Успех/uspehlogo.jpgЧетвърта учебна година Професионална гимназия по селско стопанство - Нова Загора работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора" BG051PO001/4.2.001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд

Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява и развият допълнителни знания, умения, компетентности.

Учениците от ПГСС имат възможност да се включат в клубовете по интереси:

Екоклуб "Бъдеще"

Ценности и човеколюбие

От тефтерите на баба

Сървайвър

Спорт и туризъм

По стъпките на великите българи

Къща на хляба

Евроклуб "Европа и ние

Цифрова фотография

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен