Лозаровинарство

Специалност: Лозаровинарство

 

Професия: ЛОЗАРОВИНАР

 

Срок на обучение: 5 години - прием след VІІ клас

 

Професионализъм, творчество, любов!

 

Началото бе лозата и грижовните стопани, които превърнаха лозарството в основен поминък на хората. После дойде науката, която преработи гроздето в искрящо вино, прославило България в цяла Европа. Като горди наследници на древността, в ПГСС вече десет години учениците изучават лозаро-винарския занаят в съответствие с развитието на пазарното стопанство и постиженията на световната наука и практика.

 

Ще изучавате:

 

 • Лозарство;
 • Технология на винопроизводството;
 • Машини в лозарството и винопроизводството;
 • Дегустация и представяне на вина;
 • Микробиология;
 • Растителна защита и агрохимия.

 

Ще усвоите умения за:

 

 • екологосъобразно отглеждане на лозя;
 • прилагане на технологиите в лозарството и винопроизводството;
 • анализиране, дегустация и представяне на вина.

 

Ще получите:

 

 • диплома за средно образование след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за IІ степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС:

кат. „Ткт" в ХІ клас - обучението е безплатно;

кат. "Твк", "В" в ХІІ клас - обучението е безплатно.

 

Ще се реализирате като:

 • лозар;
 • фермер, отглеждащ лозя;
 • водач, селскостопански машини;
 • оператор, селскостопански машини;
 • оператор, моторизирани съоръжения в земеделието;
 • машинни оператори в поизводството на бира, вино и други напитки;
 • самостоятелен бизнес за производство на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозови насаждения, производство на вина и високоалкохолни напитки.

 

Виното - вълшебство, сътворено с любов!

 

 

 

Бал за класиране:


Удвоения брой точки от НВО – Български език и литература и Математика

Оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от Свидетелството за основно образование

 

 

 


Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца