Водноспасителен минимум

Водноспасителен минимум

Уважаеми ученици,

Изключително важната за предстоящия летен сезон е дейността на Българския червен кръст - „ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ". Нейната цел e да се запознаят подрастващите с основните опасности при къпане и плуване, оказването на помощ и самопомощ при водни инциденти. 

 

Апелът ни е към всички вас е да спазвате правила на поведение около водните площи /басейни, плажове, реки и открити водоеми/, както и основните принципи за оказване на първа долекарска помощ в случай на инцидент. 

 

Приложение:

1. Утвърдена инструкция за водноспасителен минимум

2. Презентация 

3. http://www.redcross.bg/activities/activities3/vodno3 

 

                

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца